Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 §, laatimispäivä 23.4.2018

1a. Rekisterinpitäjä

Nimi: Anno Media Oy
Osoite: Tehtaankatu 9 A 9, 00140 Helsinki
hello@annomedia.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Stella Harasek
Osoite: Tehtaankatu 9 A 9, 00140 Helsinki

 

Rekisterin nimi

Anno Median asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä kerätään asiakas- ja lukijasuhteen hoitamiseksi: uutiskirjeiden lähetykseen sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista asiakaskohtaisista tiedoista:
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite)

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Blogin artikkeleita kommentoimalla syntyy myös asiakasrekisteri lukijan itsensä luovuttamien tietojen osalta (sähköpostiosoite sekä nimimerkki). Näitä tietoja ei käytetä markkinointiin.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, elleivät viranomaiset sitä vaadi.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto:

Rekisteristä ei säilytetä manuaalista aineistoa.

 

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu tavanomaisilla tunnistautumismenetelmillä (käyttäjätunnus, salasana, suojattu internet-yhteys) Anno Median hallussa olevilla palvelintilalla (Louhi) sekä työasemilla. Henkilötietoja käsittelevät vain Anno Median organisaatiossa työskentelevät henkilöt tai alihankkijat.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa otaamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista rekisteriin/rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

 

Evästekäytäntö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja sinne tallentuva tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaa” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran. Eväste auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Käytämme evästeitä myös sivuston sisällä liikkumisen seuraamiseen Google Analyticsilla. Tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttöä.

Google Analytics säilyttää evästetietoja 2 vuoden ajan.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeet voi kytkeä pois päältä selaimen asetuksia muuttamalla.

Lue lisää muun muassa mainonnassa ja analytiikassa käytettävistä evästeistä täällä.